Ruïne Cafédrive Bergen
Wedstrijdregels


Algemeen:
 • Er wordt gespeeld volgens de geldende Spelregels voor Wedstrijdbridge.
 • De wedstrijd gaat over vijf ronden van 45 minuten voor zes spellen.
 • Er wordt topintegraal gespeeld; geen lijnindeling op basis van sterkte.
 • Op alle locaties wordt gespeeld binnen de vastgestelde rondetijden.
 • Het bord met de windrichtingen mag niet van tafel worden gehaald of verschoven.
 • De kaarten van de tegenstander mogen niet worden aangeraakt.

 • Wedstrijdleiding:
 • Arbiters worden desgevraagd door de gastheer/gastvrouw opgeroepen.
  Het kan even duren voordat de arbiter is gearriveerd. Ondertussen kan -indien mogelijk- met het spelen van een volgend spel worden begonnen.
 • Arbitrale beslissingen van de wedstrijdleider zijn bindend.
 • Protesten tegen arbitrale beslissingen kunnen tegen betaling van 12,50 euro bij de arbitragecommissie van de drive worden ingediend.

 • Niet-gespeelde spellen:
 • Niet-gespeelde spellen, als gevolg van het niet of te laat aan tafel verschijnen, worden als volgt in de uitslag betrokken:
      - 60% voor de wel of wel tijdig verschenen partij;
      - 40% voor de niet of niet tijdig verschenen partij;
      - 40% voor beide partijen indien beide niet of te laat verschenen.

  Spelresultaten:
 • Noord toetst de spelresultaten in de bridgemate in, Oost controleert dit en accordeert.
 • Spellen die tengevolge van tijdverlies door arbitrage niet gespeeld zijn, worden door de gastheer/gastvrouw ingetoetst als 'niet gespeeld'.
 • Is bij aanvang van een ronde sprake van niet ingetoetste spelresultaten, dan worden ontbrekende spellen door de gastheer/gastvrouw ingebracht als 'niet gespeeld'.
 • De spelresultaten liggen daarmee definitief vast voor de berekening van de einduitslag van de wedstrijd.

 • Verantwoordelijkheden:
 • Deelname aan de Ruïne Cafédrive is vrijwillig en - in alle opzichten - geheel voor eigen risico.
 • De organisatie wijst elke aansprakelijkheid voor schade af die deelnemers mochten lijden.

 • Prijsuitreiking:
 • De prijsuitreiking vindt plaats in Hotel Joli.
 • Prijzen worden fysiek uitgereikt; indien de prijswinnaar(s) niet aanwezig is (zijn) vervalt de prijs naar de eerstvolgende.

 • Restitutie bij afmelden
 • Bij afzeggen tot de maandag voor de drive wordt het inschrijfgeld onder inhouding van 1 Euro bankkosten terugbetaald.
 • Bij afzeggen nadien wordt geen restitutie verleend